Stavebná činosť

V priebehu dlhoročného fungovania našich aktivít, v rámci stavebníctva, sme spolupracovali aj na niektorých stavbách ako dodávateľ stavebných prác, dodávka stavby na kľúč, prípadne rôznych rekonštrukčných aktivít ako aj rekonštrukcie interiérov.

Z niektorých stavieb vyberáme foto:

- Výstavba rodinných domov, Zariadenie interiérov bytov a nebytových priestorov, Rekonštrukcia administratívnych priestorov, Vstavba bytov do podkrovia a mnohé iné.