Hydroizolácie spodných stavieb

- Izolácie mPVC fóliami, TPO/FPO fóliami prevažne FATRAFOL, TROCAL, CEFIL, BAUDER, SARNAFIL, ALKORPLAN, PLASTIFLEX, BNK-FOL  a mnohé iné.

- Izolácie asfaltovými pásmi napr.: ICOPAL, NOVAGLASS, VEDAG, BAUDER, PARAMO, DECHTOCHEMA a iné.

Hydroizolácie spodných stavieb sa používajú proti tlakovej vode, proti zemnej vlhkosti a tiež izolácie proti radónu.