Hydroizolácie plochých striech

- Hydroizolácie plochých striech realizujeme najčastejšie technológiou mPVC (mäkčené PVC) najpoužívanejšie na Slovenskom trhu. Materiály napr.: FATRAFOL, BAUDER, SIKAPLAN, ALKORPLAN, MONARPLAN, PROTAN, MAPEPLAN, FLAGON, a mnohé iné.

- Hydroizolácie TPO/FPO (technický polyolefín) patrí medzi kvalitnejšie hydroizolačné systémy napr.: BAUDER, SIKA, SARNAFIL,  ...

- Hydroizolácie asfaltovými pásmi SBS modifikované asfaltové pásy a APP bežné oxidované asfaltové pásy od výrobcov, napr.: ICOPAL, NOVAGLASS, VEDAG, PARAMO, BAUDER, DECHTOCHEMA a mnohé iné.

 

Hydroizolácie plochých striech rozoznávame v jednoduchom rozdelení všetkých systémov. Môžu byť usporiadané v rôznych vrstveniach ktoré sa nazývajú:

- strecha štandardná jednoplášťová (zateplená – nezateplená)

- strecha s opačným poradím vrstiev tzv. (obrátená strecha)

- vegetačná strecha

- kotvená strecha

- zaťažená strecha

- lepená strecha

Pri výbere strešnej krytiny vždy platí pravidlo, že kvalita a spracovanie použitých materiálov majú rozhodujúci vplyv na životnosť celej strešnej skladby.